Om oss og firmaet.

Forsikringsmarkedet er i endring. Konkurransen selskapene i mellom har økt, og det drar forsikringstakerene - særlig bedriftskundene - fordel av.

Eller rettere sagt : de bør kunne få fordel av det. Imidlertid har endringer i forsikringsmarkedet ført til mer kompliserte og uoversiktlige produkter for bedriftene. 

Derfor er det en økende tendens bort fra tradisjonen med direkte kontakt mellom bedrift og forsikringsselskap og over til å søke råd hos en profesjonell forsikringsmegler. 

Det er denne typen Casumo casino ble etablert i 2012 tjenester B.C.Johnsen & Co AS yter. 

Selskapet ble etablert i 1995 og kan vise til en jevn vekst. 

Vi har nå en stabil kundeportefølje som består av større og mellomstore virksomheter innen handel, industri og fiskeoppdrett.

Forsikringsmegling er hva vi kan kalle en kunnskapsintensiv servicenæring. 

Vi har valgt å konsentrere vår virksomhet omkring behovsanalyse, rådgivning og drift med hensyn til tradisjonell industri - og næringslivsforsikring, samt pensjonsforsikring. Der har vi vår styrke, og vi rår selv over den spesialkompetanse som skal til både for å vurdere bedriftens forsikringsbehov og trekke ut de best egnede forsikringsprodukter fra de best egnede selskaper.

Neste side >>

Design av DataOppdrag.no