Om oss og firmaet.

I tilfeller der det oppstår behov for forsikringsteknisk, brannteknisk eller juridisk rådgivning, har vi et nettverk av høyt kvalifiserte eksperter til vår disposisjon.

Dette er hva vi kaller den transaksjonsorienterte delen av vår virksomhet. Vi har satt oss like høye mål til alt som hører inn under de driftsorienterte aktiviteter - det vil si den løpende oppfølging og drift av våre kunders forsikringsportefølje.

Som kunde hos oss har du trygghet for at bedriftens reelle forsikringsbehov blir ivaretatt. Det innebærer en grundig analyse og avklaring som setter disse behovene opp mot en kvalifisert vurdering av forsikringsselskapenes produkter, endringer i markedet og offentlige rammebetingelser.

For nye kunder omfatter også analysen bedriftens eksisterende forsikringsprogram som blir evaluert i forhold til pris og kvalitet, med særlig henblikk på effektivitet og hensiktsmessighet.

Ved utforming av forsikringsprogrammet er det vårt ansvar å sikre fullt samsvar mellom de avtaler som blir inngått mellom forsikringsgiver og forsikringstaker og den dekningen bedriften har behov for.

Ved fornyelser er det ingen selvfølge at det samme selskapet får ny tillit - spørsmålet om plassering er stadig et spørsmål om pris og kvalitet.

Dette arbeidet krever ikke bare høy kompetanse, men også svært etterrettelige prosedyrer. Dette er våre to viktigste arbeidsredskap. De sikrer høy kvalitet på våre tjenester og borger for at bedriftens interesse blir ivaretatt på en god og formålstjenlig måte.

På transaksjonsplanet har vi utviklet prosedyrer og oppfølgingsverktøy som sikrer at feil oppdages og rettes, at faktiske vilkår stemmer overens med all relevant dokumentasjon av fysisk og kommersiell risiko, at den løpende saksbehandling holder mål, at bistands ytes om det oppstår problemer og at premier som betales er de riktige.

Den driftsorienterte del av våre tjenester er nøye planlagt kundeoppfølging. Bedriften får angitt en kundeansvarlig som har den fulle oversikt og kan svare på spørsmål. Dersom det oppstår problemer i forbindelse skadesaker er vi tilgjengelige for råd og bistand.

 

<< Forige side

Design av DataOppdrag.no