Båtforsikring ( Yachtline )

For lystbåter/seilbåter med en verdi over kr 500.000 tilbyr vi svært rimelig båtforsikring. 

For mer informasjon se : 

Yachtline
| Tilbudsforespørsel båtforsikring

-------------------------------------------------------------------------------------------

Næringsforsikring

Vi kan tilby forsikringsløsninger Spill nå LeoVegas som er spesialtilpasset for din bedrift. Vi tilbyr:

Eiendomsforsikring
Næringslivsforsikring.
Dekninger:
- Maskiner, inventar og løsøre - Varer - Avbrudd - Ansvar Huseierforsikring - Næringsbygg Dekninger: - Bygning, fullverdi - Bygning, 1. risiko Huseierforsikring - Bolig Dekninger: - Bygning, fullverdi - Bygning 1. risiko Industriforsikring/Avbruddsforsikring Dekninger: - Bygning, fullverdi - Bygning, 1. risiko - Kai/brygge, fast sum NB! Kun brannskade - Maskiner, fast sum - Inventar/løsøre, fast sum - Maskiner/inventar/løsøre, fast sum - Avbrudd - industri, fast sum - Ansvar Prosjektforsikring Dekninger: - Byggeprosjekt, fast sum - Anleggsprosjekt, fast sum - Montasje, fast sum 

Personforsikring
Yrkesskadeforsikring
Dekning:
- Lovbestemt Yrkesskadeforsikring Gruppelivsforsikring Dekninger: - Død - Død m/tilknyttet uførekapital Sykdomsforsikring Dekning: - Ervervsuførhet Kollektiv ulykkesforsikring Dekningsalternativer: - Utbetaling ved død - Utbetaling ved medisinsk invaliditet (herunder behandlingsutgifter) 

Ansvarsforsikring
Alminnelig ansvarsforsikring inklusiv produktansvar Speditøransvarsforsikring
Dekning:
- Speditøransvarsforsikring Ansvarsforsikring for rådgivende ingeniører Alminnelig formueansvarsforsikring Dekning: - Formueansvar Sikkerhetsstillelse og formueansvarsforsikring for advokater Dekninger: - Formueansvar/garanti for advokat - Formueansvar for advokatfullmektig Styreansvarsforsikring Dekning: - Ansvar som styremedlem/adm.direktør Ansvarsforsikring for IKT-Bedrifter Dekning: - Kombinert alminnelig- og formueansvarsforsikring Kriminalitetsforsikring Dekning: - Tap påført sikrede av ansatte 

Autoforsikring
Firmabil inntil 3.5 tonn
Dekning:
- Ansvar - Kasko Lastebil Dekning: - Ansvar - Kasko Traktor og arbeidsmaskin Dekninger: - Ansvar - Maskinskade - Kasko - Brann - Tyveri - 1. risiko kasko Lastebiltilhenger Dekninger: - Kasko - Brann/tyveri - Brann - 1. risiko kasko - 1. risiko kasko ukjent tilhenger Konsern person/varebil Dekning: - Ansvar - Kasko Konsern lastebil Dekning: - Ansvar - Kasko 

Transportforsikring
Engangstransport
Dekning:
- Forsendelser Egne varer og utstyr Dekning: - Transport Transport av handelsvarer Dekninger: - Inngående forsendelser - Utgående forsendelser 

Fiskeoppdrett
Landbasert oppdrettsanlegg - settefisk
Dekning:
- Utvidet havari eksklusiv sykdom Flytende installasjoner Dekninger: - Utstyr 1.risiko - Utstyr fast sum Transport av levende fisk og rogn Dekninger: - Fulle vilkår - Utvidet transportulykke Bygning på flytende installasjon Dekninger: - Bygning fullverdi - Bygning 1. risiko Flytende oppdrettsanlegg - matfisk Dekninger: - Utvidet havari - Forenklet havari


For mer informasjon ta kontakt.

 

Design av DataOppdrag.no