”Forbi er dagene da båtforsikring ble formidlet av personer uten kjennskap til det behovet båteiere har” 

Yachtline ble etablert i 1990, og har et team av forsikringsgivere som er internasjonalt anerkjent for sin evne til å finne gode forsikringsløsninger til rett pris.
 

Dekningsområde:
 

Skrog
 
· Skrog og maskin, utstyr og redskaper. 
· Jolle, redningsflåte, jetski, etc… 
· Berging - fjerning av vrakgods og avfall 
· Inspeksjon av skroget etter grunnstøting 
· Privatbruk eller charter 
· Skjulte mangler 
· Uaktsomhet eller hærverk 
· Brann, tyveri og oversvømmelse 
· Tap eller skade på mast, seil stående og løpende rigging.
 

Tredjemannsinteresse
 
· Saksomkostninger for å forsvare eller straffeforfølge en sak. 
· Personskade 
· Forurensingskrav 
· Privatbruk eller charter
 

Krig 

· Dekker den totale forsikringssum

Personskade og personlige eiendeler  
· For eier og gjester om bord 

Tilleggs forsikring

Mannskapsforsikring
 
· Personskade og sykdom
· Personlige eiendeler til mannskap

Klikk her for online tilbudsforespørsel

"Vi er stolte av evnen til et raskt og effetivt oppgjør ved skade.

Yachtline forsikrer lystbåter bygget av de mest anerkjente båtprodusenter.

Yachtline teamet har over femti års erfaring i bransjen og du er sikret den beste service til alle tider."

Klikk her for online tilbudsforespørsel

Kontakt infomasjon :
Strand gaten 199 
Postboks :
2060 Nordnes 
5817 Bergen Norway
Tlf : 55 31 98 58
Fax : 55 31 39 04
E-Post : oct@bcjohnsen.no

Design av DataOppdrag.no